Tuesday, February 18, 2014

Domain Baru .CAMERA dan .PHOTOGRAPHY

Berita gembira di bulan Januari 2014.

Pengelola domain internasional ICANN membuka lebih dari 1000 domain extension baru mulai bulan Januari 2014 yl. Beberapa di antaranya bahkan sudah aktif di root dns server, misalnya  .CAMERA ( dot CAMERA ) dan .PHOTOGRAPHY ( dot PHOTOGRAPHY ).

Segera penyakit lama saya timbul lagi, atau lebih tepatnya kegemaran lama saya bergejolak kembali. Gatal rasanya bila tidak menguasai domain-domain cantik yang berkaitan dengan saya.

Kini website MyINFRARED saya bisa juga diakses dengan alamat :

dan
Dengan terbukanya opsi pemberian alamat domain baru yang begitu luas, saya pribadi optimis permainan domain Internet akan memasuki tahapan baru yang menarik.

Google, sebagai acuan utama searching di Internet, akan memberikan result yang jauh lebih baik bila pemilik web memiliki domain extension yang sesuai dengan isi webnya.

Yuk kita mendaftar dan memanfaatkan domain extension baru yang cantik ini.

mybannerspot